İstanbul’un Su Mirasını Yeniden Canlandırmak: Valens Su Kemeri

Authors

  • Mariëtte Verhoeven Radboud Üniversitesi
  • Fokke Gerritsen Hollanda Araştırma Enstitüsü
  • Özgün Özçakır Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Aysel Arslan Netherlands Institute in Turkey

Downloads

Abstract

Türkiye’nin İstanbul metropolünde bulunan antik Valens Su Kemeri, tarihsel su yönetimiyle birlikte günümüzde ve gelecekte su temini konusunda karşılaşılabilecek zorluklarla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratma potansiyeline sahiptir. Bu anıt, bir zamanlar Roma dünyasının en uzun su tedarik hattını oluşturan yapının son derece görkemli bir kalıntısı olarak ayakta durmaktadır. Anıt, çok katmanlı tarihine tanıklık eden bir miras objesi olarak tanınmış ve korunmuş olsa da orijinal işlevini ve su yönetimiyle olan ilişkisini yitirmiştir. Bu çalışmada, çağlar boyunca su temini, yönetimi ve kültürünün başlıca örneği olarak Valens Su Kemeri’nin somut ve somut olmayan değerlerini yeniden canlandıracak çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir program sunuyoruz. Bu yolla, bu miras objesinin suyla ilişkisi yeniden kurulabilir ve suyun sürdürülebilir kalkınma için itici güç haline gelmesi sağlanabilir.

How to Cite

Verhoeven, M., Gerritsen, F., Özçakır, Özgün, & Arslan, A. (2023). İstanbul’un Su Mirasını Yeniden Canlandırmak: Valens Su Kemeri. Blue Papers, 2(1). Retrieved from https://bluepapers.nl/index.php/bp/article/view/88

Published

2023-12-19

Issue

Section

methodologies and case studies

Author Biographies

Mariëtte Verhoeven, Radboud Üniversitesi

geç antik dönem ve Bizans kültürü, mimarlık tarihi ve mirası alanlarında uzmanlaşmış bir öğretim görevlisi ve araştırmacıdır. Son dönemde araştırmaları, İstanbul'un su mirası ile halkın kültürel mirasa yönelik farkındalığını ve katılımını artırmak için dijital tekniklerin kullanımı üzerine odaklanmaktadır.

Fokke Gerritsen, Hollanda Araştırma Enstitüsü

kentsel miras konularına uzun süredir ilgi duyan bir arkeologdur. Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) direktörü olarak araştırma, eğitim ve kamuya erişimin kesiştiği noktalarda miras programları geliştirmektedir.

Özgün Özçakır, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

mimarlık eğitimi almış olup ODTÜ Kültürel Mirasın Korunması Lisansüstü Programı'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında miras değerleri ve sürdürülebilirlik, miras alanlarına müdahale stratejileri ve yaklaşımları ile miras etki değerlendirme (HIA) bulunmaktadır.

References

Çeçen, Kazım. 1996b. Sinan’s Water Supply System in Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.

Crow, James, Jonathan Bardill ve Richard Bayliss. 2008. The Water Supply of Byzantine Constantinople. Londra: Society for the Promotion of Roman Studies.

İlhan, Akgün. 2021. “Istanbul’s Water Crisis.” Green European Journal. https://www.greeneuropeanjournal.eu/istanbuls-water-crisis/.

Özçakır, Özgün, Fokke Gerritsen ve Aysel Arslan. 2022. “Teaching Sustainable Transformation of Industrial Heritage Places: Insights from the NIT Urban Heritage Lab.” TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi 0, no. 25: 97–116. https://doi.org/10.22520/tubaked2022.25.008.

Ward, Kate, James Crow ve Martin Crapper. 2017. “Water-Supply Infrastructure of Byzantine Constantinople.” Journal of Roman Archaeology 30: 175–95. https://doi.org/10.1017/S1047759400074079.